TRIPTOLD ALGEMENE VOORWAARDEN

TRIPTOLD gevestigd in Breda is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 67.507.425.


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

• Platform: de website van Triptold, www.triptold.com, en alle gerelateerde websites en functionaliteiten;

• Subsites: Elke pagina op het Platform die wordt gebrandmerkt door de Triptold-leden waaronder de Triptold-lid profielpagina en de pagina's op het platform waar door een Triptold-lid een (rond)reis wordt gedeeld en aanbevolen;

• Triptold diensten: De toegang tot en het gebruik van het platform en de subsites;

• Triptold-lid diensten: Het verstrekken van aanbevelingen en informatie met betrekking tot reizen en toebehoren via het Platform en Subsites;

• Triptold-lid: elke persoon die zich aanmeldt bij Triptold als een Triptold-lid met als reden gebruik te maken van het Platform en Subsites. Voor de volledigheid, de term Triptold-lid heeft uitsluitend betrekking op door Triptold goedgekeurde aanmeldingen en dienen geen reisbureau’s of wederverkopers van reisdiensten te zijn;

• Reiziger: elke persoon niet alszijnde een Triptold-lid, die het Platform en Subsites bezoekt en gebruik maakt van Triptold diensten en Triptold-leden diensten;

• Reisdienst Partner: de derde partij aanbieder die de reiscomponenten aan de reizigers verkoopt en afhandeld;

• Boeking: de overeenkomst tussen een Reisdienst Partner en een reiziger;

• Privacy Statement: de privacy statement van Triptold;

• Triptold-lid Commissie: de vergoeding die Triptold betaalt aan het Triptold-lid voor elke gemaakte en geverifieerde boeking door een reiziger;

• Geverifieerde Boeking: de boeking van een reiziger, via het Platform of Subsites waarvan Triptold de uitbetaling van de Reisdienst Partner heeft ontvangen;

• Reisinhoud: alle inhoud die door Triptold, Triptold-leden, Reisdienst Partner en derden via het Platform en Subsites worden weergegeven;


Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Triptold diensten van het door u, alsmede op alle daaruit voortvloeiende of gerelateerde rechtsverhoudingen tussen Triptold en u.

2. Door het gebruik van Triptold diensten, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid. De voorwaarden worden ook overhandigd alvorens uw inschrijving bij Triptold als een Triptold-lid of Reiziger. Bij deze registratie dient u (nogmaals) akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

3. Als een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn - of worden nietig verklaard -, zullen de overige bepalingen van kracht zijn. De vervangende bepaling moet worden afgesproken zoveel mogelijk in het licht van het doel en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

4. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene Voorwaarden of situaties die niet onder deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de geest van deze Voorwaarden worden beoordeeld.

5. Triptold heeft het recht wijzigingen aan te brengen of de algemene voorwaarden aan te vullen. In dat geval gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden door gebruik te maken - of door te blijven gebruiken – het platform en Subsites. U wordt geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden op het door u aangedragen e-mailadres. Het is raadzaam om de voorwaarden opnieuw te lezen van tijd tot tijd. Wijzigingen zijn van kracht na de publicatie op het Platform en Subsites.


Artikel 3 Het gebruik van Triptold's Diensten

1. Triptold stelt het Platform en Subsites voor u ter beschikking voor de levering van de Triptold-lid Diensten. Verantwoordelijkheden van Triptold zijn beperkt tot de beschikbaarheid van het Platform en Subsites.

2. Triptold is geen reisbureau, reisorganisator of de leverancier of handelaar van reisdiensten en Triptold is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele Boekingen bij onze Reisdienst Partner.

3. Via het Platform en Subsites toont Triptold informatie met betrekking tot de Reisinhoud. Triptold’s Platform heeft deels een geautomatiseerde verbindingen met de Reisdienst Partner, waardoor de Inhoud op het Platform en Subsites wordt getoond. Elke Inhoud op het Platform of Subsites is gemaakt door Triptold-leden of Triptold zelf. De inhoud is onderhevig aan veranderingen door de Reisdienst Partner op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Triptold is niet verplicht de Inhoud, aangedragen door Reisdienst Partner te herzien of te matigen en Triptold kan niet instaan ​​voor de volledigheid en juistheid van deze informatie.

4. U kunt redactionele inhoud toevoegen aan het Platform en Subsites. Door het indienen van redactionele inhoud op het Platform en Subsites biedt u Triptold een niet herroepbaar en royalty-vrije, wereldwijde licentie om die redactionele inhoud te gebruiken.

5. Via het Platform en Subsites kan Triptold ook redactionele Inhoud tonen van anderen Reizigers en Triptold-leden. Triptold is niet verplicht om enige redactionele inhoud te bekijken en kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid hiervan. Triptold kan iedere redactionele inhoud op het Platform en Subsites te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen.

6. Triptold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het Platform en Subsites of voor onderbrekingen of storingen voor toegang tot het Platform en Subsites. Triptold garandeert niet dat het Platform en Subsites vrij zijn van malware.

7. Triptold kan beschikbare updates, verbeteringen en/ of wijzigingen aanbrengen op het Platform en Subsites, naar eigen goeddunken, maar is niet verplicht om dit te doen. Het ter beschikking stellen updates, verbeteringen en/of wijzigingen aan u zijn onderworpen aan alle voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

8. Triptold kan naar eigen goeddunken Triptold-leden accepteren, weigeren en verwijderen.


Artikel 4 Intellectuele Eigendom

1. Alle materialen op het Platform en Subsites (zoals inhoud, afbeeldingen, ontwerp, merknamen, code base, technologie, enz.) worden beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan ​​om te veranderen, te publiceren, te kopiëren, te vermenigvuldigen en/of sleutelen aan enige inhoud of codebase verkregen vanuit of via het Platform of Subsites zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Triptold.

2. Triptold is een geregistreerde en beschermde merknaam. Het is niet toegestaan ​​om gebruik te maken van de naam Triptold maken op welke manier tenzij zij zijn ingebed in marketingmaterialen waarvoor Tiptold u een recht van gebruik of als u uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Triptold heeft gegeven.


Artikel 5 Registratie als Triptold-lid

1. Een Triptold-lid registratie is uitsluitend bestemd voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Wanneer een bedrijf zich inschrijft als Triptold-lid, dient de persoon die de Triptold-lid diensten uitvoerd namens dat bedrijf 18 jaar of ouder zijn. Elke toegang tot of het gebruik van Triptold-leden diensten door iedereen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door de toegang tot of het gebruik van Triptold-lid diensten verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

2. U kunt zich als Triptold-lid registeren met behulp van uw Facebook of Google-account of door het invullen van het inschrijfformulier en het verstrekken van alle benodigde informatie. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kan op elk moment worden gewijzigd.

3. Uw relatie met Triptold is beperkt tot uw inschrijving bij Triptold en uw gebruik van Triptold’s diensten. U bent geen werknemer, joint venture, franchisenemer of partner van Triptold of de Reisdienst Partner, voor welke reden, noch heb je macht of autoriteit om op te treden namens of vertegenwoordigen van Triptold of de Reisdienst Partner op welke manier dan ook. U kunt nimmer inhouden of iets anders te suggereren jegens derden die uw relatie met Triptold of de Reisdienst Partner is anders dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

4. U verklaart en garandeert, bij het registreren als een Triptold-lid, dat alle registratie-informatie waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn en dat het zal worden aangepast indien en wanneer dat nodig is om het accuraat en up-to-date te houden.

5. U zult Triptold onmiddellijk op de hoogte brengen als je ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw account en/of wachtwoord vermoedt. U bent als enige verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account.


Artikel 6 De bepaling van de Triptold-lid diensten

1. U zult het Platform en Subsites gebruiken voor de Triptold-lid diensten. U zult via het Platform en Subsites reizigers inspireren en helpen naar hun zoektocht naar de perfecte rondreis. Hierbij zullen tips door u worden aangedragen (accommodaties, activiteiten enz.) die kunnen worden geboekt via de website van onze partner, de Reisdienst Partner. Uw rol als Triptold-lid is om Reizigers te inspireren door het delen van Rondreizen via het Platform en Subsites.

2. U bent als enige verantwoordelijk voor alle materialen in de vorm van tekst, afbeeldingen en video's die u toevoegd of upload op het Platform en Subsites en vertegenwoordigt en rechtvaardigt dat u de enige en exclusieve eigenaar van deze materialen en dat de publicatie van de inhoud geen inbreuk maakt of een derde partij (intellectuele eigendoms) rechten schendt. U vrijwaart Triptold schadeloos te stellen voor elke inbreuk op of schending van een derde partij (intellectuele eigendoms) rechten.

3. De reiziger maakt een Boeking direct met de Reisdienst Partner. Noch Triptold noch u heeft een partij bij de contractuele relatie die volgt uit dergelijke Boekingen. Alleen de reiziger gaat een contractuele relatie met de Reisdienst Partner aan en de bepalingen en voorwaarden van deze Reisdienst Partner zijn van toepassing.


Artikel 7 Triptold-lid Commissie en Uitbetaling

1. Voor elke Geverifieerde Boeking van een door u gepubliceerde reis op het Platform en Subsites ontvangt u als Triptold-lid commissie. De Triptold-lid commissie wordt uitbetaald wanneer het bedrag, in totaal, meer bedraagt ​​dan EUR 100 (honderd euro).

2. De Triptold-lid commissie bedraagt een bepaald percentage van het totaal ontvangen bedrag van de Geverifieerde Boeking. In uw account vindt u wat uw huidge percentage is. Dit percentage start bij 20% en kan door u worden verhoogd tot 50%.

3. Per elke nieuwe ingediende en goedgekeurde reis stijgt uw percentage met 5%. Wanneer u met uw unieke link iemand uitnodigt om een reis te plaatsen op het Platform van Triptold en dit daadwerkelijk en uitsluitend dia deze link, wordt uitgevoerd wordt uw commissie met 10% verhoogt.

4. Uitbetalingen vinden plaats op het moment dat uw saldo EUR 100 of meer bedraagt.

5. Alle Triptold-lid commissie uitbetalingen worden gedaan door directe overschrijving, op de bankrekening die u heeft opgegeven op uw accountpagina. Het is uw verantwoordelijkheid om Triptold te voorzien van juiste betalingsgegevens. 

6. Als u een geregistreerd bedrijf bent kunt u, op aanvraag, facturen ontvangen van deze uitbtalingen.


Artikel 8 Beëindiging

1. Deze Triptold Algemene Voorwaarden zijn volledig van kracht en effectief terwijl u de Triptold Diensten gebruikt of zo lang als u lid bent.

2. U kunt uw inschrijving en deze Triptold-lid Algemende Voorwaarden op elk moment beëindigen door het annuleren van uw inschrijving per mail. Door het beëindigen van uw registratie, gaat u ermee akkoord dat Triptold uw Subsites en de inhoud daarvan, evenals uw accountinformatie kan verwijderen.

3. Triptold kan uw registratie bij Triptold en deze Triptold-lid Algemene Voorwaarden voor het gemak op elk moment en naar eigen goeddunken beëindigen nadat u 30 dagen van tevoren hierover op de hoogte bent gebracht via een e-mail naar het door u geregistreerde e-mailadres.

4. Triptold kan onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verrekening van de Triptold-lid commissie, het lidmaatschap en deze Triptold Algemene Voorwaarden beëindigen als:

  i) u wezenlijk deze Triptold Voorwaarden heeft geschonden;

  ii) u hebt gehandeld op een manier die schade toe kan brengen aan Triptold, of de Reisdienst Partner;

  iii) u onnauwkeurig, frauduleus, verouderde of onvolledige informatie in uw registratie heeft verstrekt;

  iv) Als u geldende wet- en regelgeving of rechten van derden heeft geschonden.


  Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Tiptold is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door u of de Reisdienst Partner. Triptold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade door u opgelopen, bijvoorbeeld als gevolg van down time of slecht functioneren van het Platform of Subsites, tenzij de schade te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van Triptold.

  2. Triptold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door Triptold of de veronderstelling dat alle gegevens die door of vanwege het Triptold-lid nauwkeurig zijn, zelfs wanneer deze later blijken onjuist en/of onvolledig te zijn.

  3. Als Triptold niet aan haar verplichtingen kan voldoen, niet tijdig of niet naar behoren als gevolg van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet, die redelijkerwijs niet kan worden toegeschreven aan Triptold (overmacht), worden deze verplichtingen uitgesteld tot het moment waarop Triptold in staat is om op de overeengekomen wijze aan zijn verplichtingen na alles. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot stakingen, stagnatie in de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming, met inbegrip van maar niet beperkt tot invaliditeit of overlijden van de persoon die de uitvoering van de opdracht, computer afbraak en een algemeen gebrek aan middelen of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen prestatie.

  4. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Triptold jegens u ten allen tijde beperkt zijn tot de Triptold-leden commissie verdiend in de maand waarin het probleem is ontstaan ​​en in de twee maanden voorafgaand aan de maand waarin het probleem is ontstaan.

  5. U vrijwaart Triptold van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade en kosten, waaronder redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortkomen uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik door u van het Platform of Subsites, de inhoud van uw Subsites en de aanbevelingen voor reizigers. 

  6. U wordt zelf aansprakelijk gesteld om te zorgen voor uw login-gegevens, waaronder maar niet beperkt tot de non-disclosure en de veiligheid daarvan.


  Artikel 10 Diverse bepalingen

  1. Deze Voorwaarden blijven van kracht als Triptold van naam, juridische structuren of eigenaars verandert.

  2. Alle overeenkomsten tussen Triptold, de Triptold-leden en de reizigers worden uitgelegd in overeenstemming met en worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Triptold, de Triptold-leden en de reizigers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Triptold kiest voor een andere rechter of een andere wijze van geschillenbeslechting. Elke partij instemt met de jurisdictie en locatie van deze rechtbanken voor een geschil schending van deze Algemene Voorwaarden, en doet afstand van enig bezwaar dat een dergelijke actie of procedure op een onhandige rechtbank werd gebracht en gaat ermee akkoord geen beroep te doen of conclusie dezelfde.

  Triptold werkt met een Reisdienst Partner waarvan de bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn wanneer u diensten boekt op hun website. Hieronder vindt u de link naar hun voorwaarden.

   https://www.riksjatravel.nl/reisvoorwaarden/



   Versie: 17 november 2018

   Triptold Reiziger Voorwaarden (Reiziger)

   TRIPTOLD gevestigd in Breda is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 67.507.425.


   Artikel 1 Definities

   In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

   • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

   • Platform: de website van Triptold, www.triptold.com, en alle gerelateerde websites en functionaliteiten;

   • Subsites: Elke pagina op het Platform die wordt gebrandmerkt door de Triptold-leden waaronder de Triptold-leden profielpagina en de pagina's op het platform waar door een Triptold-lid een (rond)reis wordt gedeeld en aanbevolen;

   • Triptold diensten: De toegang tot en het gebruik van het platform en de subsites;

   • Triptold-lid diensten: Het verstrekken van aanbevelingen en informatie met betrekking tot reizen via het Platform en Subsites;

   • Triptold-lid: elke persoon of bedrijf die zich aanmeldt bij Triptold als een Triptold-lid met als reden gebruik te maken van het Platform en Subsites. Voor de volledigheid, de term Triptold-lid heeft uitsluitend betrekking op door Triptold goedgekeurde aanmeldingen en dienen geen reisbureau’s of wederverkopers van reisdiensten te zijn.

   • Reiziger: elke persoon niet alszijnde een Triptold-lid, het Platform en Subsites bezoekt en gebruik maakt van Triptold diensten en Triptold-lid diensten;

   • Reisdienst Partner: de derde partijen die de reiscomponenten aan de reizigers verkoopt en afhandeld;

   • Boeking: de overeenkomst tussen Reisdienst Partner en een reiziger;

   • Privacy Statement: de privacy statement van Triptold;

   • Triptold-lid Comissie: de vergoeding die Triptold betaalt aan de Triptold-lid voor elke gemaakte en geverifieerde boeking door een reiziger;

   • Geverifieerde Boeking: de boeking van een reiziger, via het Platform of Subsites waarvan Triptold de uitbetaling van de Reisdienst Partner heeft ontvangen;

   • Reisinhoud: alle inhoud die door Triptold, Reisdienst Partner, Triptold-leden en derden via het Platform en Subsites worden weergegeven;


   Artikel 2 Algemeen

   1. Deze reizigers voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Triptold diensten en de Triptold-lid diensten door u, alsmede op alle daaruit voortvloeiende of geralteerde rechtsverhoudingen tussen Triptold, de Triptold-lid en u.

   2. Bij het gebruiken van het Platform en Subsites en het gebruik van Triptold diensten en/of Triptold-lis diensten, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Reizigers Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid. De Reiziger Algemene Voorwaarden worden eveneens voorafgaand overhandigd aan u bij het creëren van een account. Door het creëren van een account, kunt u (nog eens) deze Reiziger algemene voorwaarden aanvaarden.

   3. Als een van de bepalingen in de Reizigers Algemende Voorwaarden nietig - of nietig verklaard -, zullen de overige bepalingen van kracht zijn. De vervangende bepaling moet zoveel mogelijk worden afgesproken in het licht van het doel en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

   4. Onduidelijkheden over de inhoud van de reizigers voorwaarden of situaties die niet onder deze reizigers voorwaarden zijn in overeenstemming met de geest van deze reizigers voorwaarden worden beoordeeld.

   5. Triptold heeft het recht om de reizigers Algemene Voorwaarden te wijzigen of een aanvulling te geven. In dat geval is de reizigers het eens met de gewijzigde voorwaarden door gebruik te maken - of door te blijven gebruiken – van het Platform en de Subsites. Als je een account hebt, zult u worden geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden op het door u opgegeven e-mailadres. Het is raadzaam om de reizigers voorwaarden opnieuw te lezen van tijd tot tijd.


   Artikel 3 Het gebruik van Triptold's Diensten

   9. Triptold stelt het Platform en Subsites voor u ter beschikking voor de levering van de Triptold-lid Diensten. Verantwoordelijkheden van Triptold zijn beperkt tot de beschikbaarheid van het Platform en Subsites.

   10. Triptold is geen reisbureau, reisorganisator of de leverancier of handelaar van reisdiensten en Triptold is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele Boekingen.

   11. Via het Platform en Subsites toont Triptold informatie met betrekking tot de Reisinhoud. Triptold’s Platform heeft deels een geautomatiseerde verbindingen met de Reisdienst Partner, waardoor de Inhoud op het Platform en Subsites wordt getoond. Elke Inhoud op het Platform of Subsites is geautomatiseerd door de Reisdienst Partner, gemaakt door Triptold-leden of Triptold zelf. De inhoud is onderhevig aan veranderingen door de Reisdienst Partner op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Triptold is niet verplicht de Inhoud, aangedragen door Reisdienst Partner te herzien of te matigen en Triptold kan niet instaan ​​voor de volledigheid en juistheid van deze informatie.

   12. U kunt redactionele inhoud toevoegen aan het Platform en Subsites. Door het indienen van redactionele inhoud op het Platform en Subsites biedt u Triptold een niet herroepbaar en royalty-vrije, wereldwijde licentie te verlenen om die redactionele inhoud te gebruiken.

   13. Via het Platform en Subsites kan Triptold ook redactionele Inhoud tonen van andere Reizigers en Triptol-leden. Triptold is niet verplicht om enige redactionele inhoud te bekijken en kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid hiervan. Triptold kan iedere redactionele inhoud op het Platform en Subsites te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen.

   14. Triptold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het Platform en Subsites of voor onderbrekingen of storingen voor toegang tot het Platform en Subsites. Triptold garandeert niet dat het Platform en Subsites vrij zijn van malware.

   15. Triptold kan beschikbare updates, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen op het Platform en Subsites, naar eigen goeddunken, maar is niet verplicht om dit te doen. Het ter beschikking stellen updates, verbeteringen en/of wijzigingen aan u zijn onderworpen aan alle voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

   16. Triptold kan naar eigen goeddunken Triptold Experts accepteren, weigeren en verwijderen.


   Artikel 4 Het gebruik van de Triptold-lid Diensten

   1. Door middel van Subsites, delen Triptold-leden rondreizen (accommodaties, activiteiten ect.) aan ter inspiratie welke u kunt boeken op de website van Reisdienst Partner.

   2. Een Triptold-lid is geen reisbureau, reisorganisator of de leverancier of handelaar van reisdiensten en is niet verantwoordelijk enigerlei wijze voor de diensten die u selecteert en Boekt.

   3. De relatie van de Triptold-leden met Triptold is beperkt tot de Triptold-lid inschrijving bij Triptold en zijn/haar gebruik van Triptold’s diensten om de Triptold-lid diensten aan u te leveren. Het Triptold-lid is geen werknemer, joint venture, franchisenemer of partner van Triptold of de Residienst Partner en heeft om welke reden dan ook niet de macht of bevoegdheid hebben om op te treden namens of vertegenwoordigen van Triptold of de Reisdienst Partner op welke manier dan ook. Het Triptold-lid zal nooit impliceren of iets anders te suggereren jegens derden dat zijn/haar relatie met Triptold of Reisdienst Partner anders is dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

   4. Het Tritold-lid zal niet vragen, noch enige betalingen van u met betrekking tot de Triptold-lid diensten hij/zij heeft verricht ontvangen.

   5. Een Triptold-lid kan alleen diensten verlenen aan u in de hoedanigheid van een Triptold-lid via zijn/haar Subsites of het Platform.


   Artikel 5 Boeken van reisdiensten
    

   1. Triptold’s relatie met de Reisdienst Partner is beperkt tot het aanbieden van affiliate marketingdiensten. Daarom zal Triptold geen boekingen verwerken. In plaats daarvan, kunt u via het Platform of Subsides direct doorlinken naar bepaalde pagina’s van de Reisdienst Partner om daar de daadwerkelijke boeking te plaatsen. Triptold en de Triptold-leden zijn niet verantwoordelijk voor boekingen op websites van de Reisdienst Partner. U bent zelf verantwoordelijk om de algemene voorwaarden en details van uw boeking op de websites van de Reisdienst Partner tot u te nemen. (Waaronder de reisdata, het aantal mensen waarmee u reist met de namen van de reizigers paspoortnummer, geboortedata, etc.)

   2. Een up-to-date lijst van de Reisdienst Partner algemene voorwaarden worden getoond aan het einde van deze reizigers Algemene Voorwaarden.

   3. U boekt op de websites van Reisdienst Partner. Noch Triptold noch de Triptold-leden zijn partij bij contractuele relatie die uit dergelijke Boekingen voortvloeien. U komt alleen in contractuele relaties met de Residienst Partner en hun algemene voorwaarden zijn van toepassing op de boeking die u maakt. De Reisdienst Partner zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de door u geboekte services.

   4. Noch Triptold noch de Triptold-leden zullen de betaling van een boeking verwerken. Betalingen worden altijd gedaan aan en rechtstreeks bij de Reisdienst Partner. De Reisdienst Partner zijn verantwoordelijk voor alle betalingen aanverwante zaken.

   5. Elke ondersteuning en klantenservice-activiteiten (waaronder, maar niet beperkt tot, wijzigingen in een boeking, annuleringen en klachten) met betrekking tot boekingen moet worden uitgevoerd door de Reisdienst Partner.


   Artikel 6 Intellectuele Eigendom

   1. Alle materialen op het Platform en Subsites (zoals inhoud, afbeeldingen, ontwerp, merknamen, code base, technologie, de infrastructuur om onze diensten, enz bieden) worden beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan ​​om te veranderen, te publiceren, te kopiëren, te vermenigvuldigen en/of sleutelen aan enige inhoud of code base verkregen vanuit of via het Platform of Subsites zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Triptold. 


   Artikel 7 Lidmaatschap

   1. Het gebruik van het Platform en Subsites zijn onderworpen aan een lidmaatschap met Triptold en is uitsluitend bedoeld voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Elke toegang tot of het gebruik van het Platform en Subsites door iedereen onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door de toegang tot of het gebruik het Platform en Subsites vertegenwoordigt u en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

   2. U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap met behulp van uw Facebook of Google-account of door het invullen van het inschrijfformulier door het verstrekken van alle benodigde informatie en kies een gebruikersnaam en wachtwoord dat op elk moment kan worden gewijzigd.

   3. U verklaart en garandeert, bij het registreren voor het lidmaatschap, dat alle registratie-informatie waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn en dat het zal worden aangepast indien en wanneer dat nodig is om het accuraat en up-to-date.

   4. U stelt Triptold onmiddellijk op de hoogte als u ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw account en/of wachtwoord vermoedt. U bent als enige verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account.


   Artikel 8 Beëindiging

   1. Deze reizigers Algemene Voorwaarden zijn volledig van kracht en blijven van kracht terwijl u Triptold diensten en de Triptold-lid diensten gebruikt en zo lang als u lid bent.

   2. Triptold kan uw registratie bij Triptold en deze Triptold Reizigers Algemene Voorwaarden voor het gemak op elk moment en naar eigen goeddunken beëindigen nadat u 30 dagen van tevoren hierover op de hoogte bent gebracht via een e-mail naar het door u geregistreerde e-mailadres.

   3. Triptold kan onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving uw lidmaatschap beëindigen als

   i) u wezenlijk deze Reizigers Voorwaarden heeft geschonden;

   ii) u onnauwkeurig, frauduleus, verouderde of onvolledige informatie in uw registratie hebben verstrekt;

   iii) u hebt gehandeld op een manier die schade treft voor Triptold of Triptol-lid;

   iv) u geldende wet- en regelgeving of rechten van derden heeft geschonden.


   Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

   1. Triptold noch de Triptold-leden zijn aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de Reisdienst Partner waar door u is geboekt.

   2. Triptold noch de Triptold-leden aanvaarden aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade door u opgelopen, bijvoorbeeld als gevolg van down time of slecht functioneren van het Platform of Subsites, tenzij de schade te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van Triptold of de Triptold Experts.

   3. Triptold aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door Triptold welke in de veronderstelling was dat alle gegevens die door de Triptold-leden zijn aangedragen nauwkeurig zijn, zelfs wanneer deze later onjuist en/ of onvolledig blijken te zijn.

   4. Als Triptold niet aan haar verplichtingen kan voldoen, niet tijdig of niet naar behoren als gevolg van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet, die redelijkerwijs niet kan worden toegeschreven aan Triptold (overmacht), worden deze verplichtingen uitgesteld tot het moment waarop Triptold in staat is om op de overeengekomen wijze aan zijn verplichtingen na alles. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot stakingen, stagnatie in de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming, met inbegrip van maar niet beperkt tot invaliditeit of overlijden van de persoon die de uitvoering van de opdracht, computer afbraak en een algemeen gebrek aan middelen of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen prestatie.

   5. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Triptold jegens u te allen tijde beperkt zijn tot de Triptold-lid commissie verdiend in de maand waarin het probleem is ontstaan ​​en in de twee maanden voorafgaand aan de maand waarin het probleem is ontstaan.

   6. U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen voor uw login-gegevens, waaronder maar niet beperkt tot de non-disclosure en de veiligheid daarvan.


   Artikel 10 Diverse bepalingen

   1. Deze Voorwaarden blijven van kracht als Triptold van naam, juridische structuren of eigenaars verandert.

   2. Alle overeenkomsten tussen Triptold, het Triptold-lid en de reizigers worden uitgelegd in overeenstemming met en worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Triptold, het Triptold-lid en de reizigers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Triptold kiest voor een andere rechter of een andere wijze van geschillenbeslechting. Elke partij instemt met de jurisdictie en locatie van deze rechtbanken voor een geschil schending van deze Algemene Voorwaarden, en doet afstand van enig bezwaar dat een dergelijke actie of procedure op een onhandige rechtbank werd gebracht en gaat ermee akkoord geen beroep te doen of conclusie dezelfde.

   Triptold werkt met Reisdienst Partner waarvan de bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn wanneer u diensten boekt op hun websites. Hieronder vindt u links naar hun onderstaande voorwaarden.

   https://www.riksjatravel.nl/reisvoorwaarden/