Privacy- en Cookiebeleid

Dit Privacy- en Cookiebeleid regelt de wijze waarop Triptold informatie verzamelt, gebruikt, bijhoudt en openbaart die is verzameld over gebruikers van de https://www.triptold.com website (hierna: Platform). Triptold is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die via het platform anderszins zijn verkregen in overeenstemming met de van toepassing zijnde Nederlandse regelgeving inzake gegevensbescherming en telecommunicatie, meer in het bijzonder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Nederlandse Telecommunicatiewet.


Persoonsgegevens

Triptold kan persoonsgegevens verzamelen van Gebruikers wanneer Gebruikers zich registreren of abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een wedstrijd of promotie, reageren op een enquête of een formulier invullen. Voor zover dit passend is, kunnen Gebruikers worden gevraagd om gegevens inzake hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer te verstrekken. Verder verwerkt Triptold bij het gebruik van sommige cookies uw IP-adres. Hieronder treft u meer informatie over het gebruik van cookies.


Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze services te verbeteren, om problemen met aan u geleverde diensten te voorkomen en op te lossen, om nieuwsbrieven waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden en voor klantstatistieken. Daarnaast kan informatie gebruikt worden om een promotie, enquête, wedstrijd en andere functies van de site uit te voeren en/of voor andere marketingdoeleinden. Triptold kan deze informatie ook gebruiken voor het technische en functionele beheer alsmede voor de verbetering van ons Platform en om de gebruikerservaring te verbeteren. Voorts kunnen we uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke voorschriften en/of regelgeving.


Nieuwsbrieven

Triptold kan aan Gebruikers die zich hebben aangemeld een nieuwsbrieven verzenden. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van Triptold en/of haar gelieerde ondernemingen. Deze e-mails kunnen worden gepersonaliseerd op basis van uw persoonsgegevens, in het verleden website-navigatie. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op de tekst "Afmelden" te klikken. U kunt zich dan afmelden via een selectie-menu. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen. Wij zullen u dan handmatig afmelden. Als u vragen, feedback, opmerkingen en/of klachten hebt, dan kunt u contact opnemen met ons.


Cookies en vergelijkbare technieken

Triptold kan cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers ons Platform gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u het Platform bezoekt. Let op: wanneer u het gebruik van cookies niet accepteert, hebt u geen toegang tot het Platform Het platform gebruikt de volgende cookies:


Functionele cookies

Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met ons Platform bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van ons Platform technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw inloginformatie te onthouden voor volgende bezoeken.


Analytische cookies

Ons Platform gebruikt analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van het Platform die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van ons Platform en wordt ook gebruikt om de inhoud van ons Platform te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruikt ons Platform analytische cookies om te meten hoe u ons Platform hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden. Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal Triptold Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien Triptold geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten. Daarnaast heeft Triptold met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen Triptold (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht Triptold hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke.


Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden

Verder gebruikt ons Platform cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag wanneer u Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van Triptold verschijnen op andere sites en in uw social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van Triptold geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden u aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval u aanvullende informatie nodig hebt.


Social media cookies

U mag onderdelen van ons Platform delen op social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van Triptold geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/Twitter/LinkedIn).


Cookies verwijderen

Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot ons Platform zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.


Hoe we uw informatie beschermen

Wij hanteren passende praktijken en beveiligingsmaatregelen ten aanzien van gegevensbescherming, -opslag en -verwerking om u te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die zijn opgeslagen op of via onze Sites.

De uitwisseling van boekingsgegevens en persoonsgegevens tussen het Platform en haar gebruikers geschiedt over een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is versleuteld en beveiligd met digitale handtekeningen. Hoewel Triptold redelijke zorgvuldigheid betracht bij het zorgen voor een veilige gegevensoverdracht tussen uw apparatuur en onze systemen, kunnen wij de beveiliging van informatie die aan ons wordt overgedragen over het internet niet verzekeren of garanderen. Indien wij kennisnemen van een beveiligingsinbreuk die resulteert in niet-geautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, dan zullen wij trachten u op de hoogte te stellen.


Delen van uw persoonsgegevens

Wij zullen persoonsgegevens van Gebruikers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen. Wij kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons bij de exploitatie van ons bedrijf en het Platform te helpen of activiteiten namens ons te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Triptold baseert zich voor deze verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang.


Websites van derden

Gebruikers kunnen reclame-inhoud of andere content op ons Platform aantreffen die doorlinkt naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. Wij hebben geen controle over de content of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die naar of van ons Platform linken. Daarnaast kunnen deze sites of diensten - met inbegrip van hun content en links - constant aan verandering onderhevig zijn. Deze sites en diensten kunnen hun eigen beleid ten aanzien van privacy en klantenservice hebben. Het surfen evenals interactie op enige andere website - met inbegrip van websites die een link naar onze Sites hebben - is onderhevig aan de voorwaarden en beleidsregels van die website.


Aanpassingen van dit Privacy- en Cookiebeleid

Triptold kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onderaan deze pagina actualiseren. Wij raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij helpen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen.


Mededelingen en contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over dit Privacy- en Cookiebeleid of de praktijken die worden gehanteerd op de Sites, neem dan contact met ons op via [email protected]

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in september 2017.